Bạn cần biết

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông bắt đầu có hiệu lực, thay thế Thông tư 65/2012

tai-phan-mem

Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

tai-phan-mem

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

tai-phan-mem

Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

tai-phan-mem

Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

tai-phan-mem