Xử phạt xe tải không lắp thiết bị giám sát hành trình

Xử phạt xe tải không lắp thiết bị giám sát hành trình

Xử phạt xe tải không lắp thiết bị giám sát hành trình

Theo số liệu của Thanh tra giao thông Tp. Hồ Chí Minh ngày 7-1-2016, sau hai ngày ra quân xử phạt đối với xe có tải trọng từ 10 tấn trở lên nhưng không gắn thiết bị giám sát hành trình và phù hiệu vận tải theo qui định, đã có 30 phương tiện bị xử phạt với số tiền trên 120 triệu đồng. Các trường hợp này đều bị tạm giữ giấy phép lái xe 60 ngày.

csgt-xu-phat-xe-tai-1309

Điều 14 – 86/2014/NĐ-CP của chính phủ quy định các nội dung về thiết bị giám sát hành trình của xe như sau:

“Điều 14. Thiết bị giám sát hành trình của xe

1. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

2. Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:

a) Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

b) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra khi có yêu cầu.

3. Đối với những loại xe chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo lộ trình sau đây:

a) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải;

b) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

c) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

d) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

đ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.”

————————————–

THAM KHẢO THÊM CÁC THÔNG TƯ , NGHỊ ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH VÀ KINH DOANH VẬN TẢI:

1. NGHỊ ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY ĐỊNH GẮN THIẾT BỊ GSHT CHO XE: NGHỊ ĐỊNH 86/2014/NĐ-CP

2. THÔNG TƯ QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ THIẾT BỊ GSHT XE Ô TÔ: THÔNG TƯ 73/2014/TT-BGTVT

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *